Category Archives: Můj příběh

Příběh o velkém snu

Byl jednou jeden sen. Chtěl být hlavně velký a potřebný. Hlavně chtěl pomoci hodně lidem. Jak tak chodil po světě, neustále přemýšlel jak toho dosáhnout. Začal číst různé knížky, pozorovat lidi o kterých si myslel, že dosáhli toho co si představoval. Jak tak to všechno sledoval, začal se mu rýsovat základní plán jak toho postupně dosáhnout. Život mu postupně přinášel další a další podněty i lidi kteří už měli své určité zkušenosti s cestou kterou chtěl jít. Nakonec ho to dovedlo k pochopení, že vlastně cesta ke snu je pro ostatní lidi důležitá a zajímavá. Tak se sen sám naplnil. Popsal svou cestu a tím umožnil ostatním po té cestě jít a dojít i dál než on sám došel.

O autorovi

Protože v mládí jsem neoplýval, žádným zvláštním nadáním, nebyl jsem ničím zajímavým.To jsem však nesmírně toužil změnit. Hledal jsem úpěnlivě cestu jak být v něčem dobrý. Na této cestě hledání jsem našel celé tuny knih o osobním rozvoji a spoustu informací i dezinformací.

Přesto se mi povedlo vytáhnout ten nejzákladnější kámen na dlouhé cestě nejen osobního rozvoje, ale i osobního štěstí. Rád bych tento poznatek, otestovaný mnoha lidmi předal i Vám.

Váš  Miloslav Ledl

PS.: Podařilo vystudovat Vysokou školu. Momentálně se zabývám projektovým managementem v IT (vlastním certifikát PRINCE2). Hrozně nerad bych byl spojován s tím jak se dnes říká „koučem osobního rozvoje“. Za prvé je to velmi široký záběr pro jednoho člověka a také velice odpovědný. Proto je moje role rozhodně menší, jsem spíše motivátor či inspirátor osobního rozvoje.